קיצורי מקשים חשובים

הקש: הפעולה:
CTRL A בחר הכל.
CTRL C העתקה.
CTRL X גזירה.
CTRL V הדבקה.
CTRL Z ביטול.
CTRL חץ שמאלה הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הבאה.
CTRL חץ ימינה הזזת נקודת הכניסה לתחילת המילה הקודמת.
CTRL חץ למטה הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הבאה.
CTRL חץ למעלה הזזת נקודת הכניסה לתחילת הפיסקה הקודמת.
F1 עזרה
F2 שינוי שמו של הפריט שנבחר.
F3 חיפוש קובץ או תיקיה.
F4 הצגת הרשימה של שורת הכתובת בתיקיה המחשב שלי או בסייר  Windows
ALT F4 סגירת הפריט הפעיל או יציאה מהתוכנית הפעילה.
CTRL F4 סגירת המסמך הפעיל בתוכניות המאפשרות השארת מסמכים אחדים פתוחים בו-זמנית.
F5 רענון החלון הפעיל.
F6 מעבר בין רכיבי מסך בחלון או בשולחן העבודה.
F10 הפעלת שורת התפריטים בתוכנית הפעילה.
SHIFT F10 הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר.
DELETE מחיקה, מעבר לסל המיחזור.
SHIFT DELETE מחיקת פריט נבחר לצמיתות, דילוג על סל המיחזור.
CTRL  עם גרירת פריט העתקת הפריט שנבחר.
CTRL SHIFT  עם גרירת פריט יצירת קיצור דרך אל הפריט שנבחר.
CTRL SHIFT  ואחד ממקשי החיצים הארת בלוק של טקסט.
SHIFT  ואחד ממקשי החיצים בחירת מספר פריטים בחלון או בשולחן העבודה, או בחירת טקסט במסמך.
ALT TAB מעבר בין חלונות פתוחים.
CTRL ESC

או מקש Windows

הצגת תפריט התחל.
ALT  והאות המסומנת בקו תחתון בשם של תפריט הצגת התפריט המתאים.
האות המסומנת בקו תחתון בשם פקודה שבתפריט פתוח ביצוע הפקודה המתאימה.
SHIFT  בעת הכנסת תקליטור לכונן התקליטורים מניעת הפעלתו האוטומטית של התקליטור.